Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 19 din 12-8-2014

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 12 AUGUST 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1112/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.228/2014 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost aprobată cu 10 voturi “pentru”.

2.Hotărârea nr.229/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost aprobată cu 11 voturi “pentru”

3.Hotărârea nr.230/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.500 lei în vederea organizării vizitei delegaţiei din Varpalota la Petroşani, în luna august 2014.
Hotărârea a fost aprobată cu 11 voturi “pentru”

Petroşani, 12 august 2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed