Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 18 din 8-8-2011

SEDINTA EXTRAORDINARA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 08 august 2011

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1545/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri în funcţie.
În sedinta au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.230/2011 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”.

2.Hotărârea nr.231/2011 privind aprobarea Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi „pentru”.

3.Hotărârea nr.232/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru” şi o abţinere (dl.consilier Zvâncă Adrian)

4.Hotărârea nr.233/2011 privind aprobarea alocării sumei de 2.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia „Mândra” Masivul Parâng a Nedeii Troiţei care se va desfăşura în zona turistică Parâng în data de 15 august 2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

5. Hotărârea nr.234/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 60 mp situat în strada Nicolae Bălcescu – Piaţa Agroalimentară Centrală.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

6.Hotărârea nr.235/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.400 lei în vederea premierii unor sportivi pentru obţinerea titlului de vicecampioni naţionali la fotbal, categoria Juniori A1.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

7.Hotărârea nr.236/2011 pentru aprobarea proiectului „Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică în municipiul Petroşani, a Studiului de fezabilitate şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanţării prin POR – Axa prioritară 5, Domeniul Major de Intervenţie 5.3, operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi dotarea acestora”
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

8.Hotărârea nr.237/2011 privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Spitalul de Urgenţă Petroşani care cuprind proiectare, lucrări de reparaţii capitale, lucrări de modernizare şi dotarea cu aparatură medicală a obiectivului mai sus menţionat.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

9. Hotărârea nr.238/2011 privind aprobarea „Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Consolidare de mal, pârâu Slătinioara, localitatea Petroşani, judeţul Hunedoara”
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

10. Hotărârea nr.239/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajarea unor parcări precum şi a acceselor aferente în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

11. Hotărârea nr.240/2011 privind aprobarea întocmirii unui studiu de impact cu tema „Fenomenul social al cîinilor comunitari”
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

12. Hotărârea nr.241/2011 privind propunerea de înfiinţare a unui Centru de sănătate multifuncţional în oraşul Petrila, în incinta imobilului unde a funcţionat Spitalul de Boli Cronice Petrila.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

13.Hotărârea nr.242/2011 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ” Reparaţii capitale gard – Cimitir central din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

14. Hotărârea nr.243/2011 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.218/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

15. Hotărârea nr.244/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 169 mp.notat în CF 62232 Petroşani, situat în strada 22 Decembrie, nr.1.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

16.Hotărârea nr.245/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale gard – Spitalul de Urgenţă din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

17.Hotărârea nr.246/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a Contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani, în calitate de asociat al Asociaţiei „Salvital” Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

18.Hotărârea nr.247/2011 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Petroşani în comisia comună Petroşani – Varpalota.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”.

Petroşani, 09 august 2011

SECRETAR,
ADRIAN NEGOE

Comments are closed