Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 18 din 7-10-2009

ŞEDINŢA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 7 OCTOMBRIE 2009

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 2597/2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.243/2009 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.244/2009 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de Onoare” al Municipiului Petroşani domnului FRED THELEN.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3.Hotărârea nr.245/2009 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 77 mp. situat în Petroşani, str. 22 Decembrie.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

Petroşani, 7 octombrie 2009

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed