Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 18 din 5-7-2013

SEDINTA DE INDATA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local din data de 5 iulie 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 5 iulie 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.953/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.220/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.221/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.222/2013 privind aprobarea încheierii unei asocieri în participaţiune între Municipiul Petroşani şi U Craiova S.A.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.223/2013 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Petroşani şi Asociaţia Proconsulting din Petroşani, în vederea depunerii pentru finanţare prin POS DRU DMI 2.1 a proiectului « Sunt tânăr şi îmi decid cariera».
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”(dl. cons. Cornea nu a votat)

5. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ şi a unui schimb de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, a fost amânat.

Petroşani, 8 iulie 2013
SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed