Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 18 din 12-8-2010

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR
MINUTA
Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 12 august 2010

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1716/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.167/2010 privind stabilirea numărului de posturi din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani, precum şi din instituţiile publice locale, cu sau fără personalitate juridică, subordonate Consiliului Local al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru »(d-nii consilieri : Butulescu, Dura, Cornea, Damian, Drăgoescu, Kroutil, Macavei, Muntean, Lupu, Niţă) ,1 vot,,împotrivă »(d-na cons. Popescu) şi 5 ,,abţineri »(Boboc, Zvîncă, Rus, Hortopan, Humel).

2. Hotărârea nr.168/2010 privind aprobarea alocării sumei de 130.901,61 lei, ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare şi transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de către S.C.Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani pentru luna iulie 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru ». D-na consilier Macavei nu a votat.

3. Hotărârea nr.169/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia ,,Mândra” Masivul Parâng a Nedeii Troiţei care se va desfăşura în zona turistică Parâng în 15.08.2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.170/2010 privind aprobarea organizării în perioada 03-05.09.2010, a celei de -a IX-a ediţii a ZILELOR MUNICIPIULUI PETROŞANI.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed