Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 18 din 11-9-2008

SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROSANI DIN DATA DE 11.09.2008

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 11 SEPTEMBRIE 2008

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 3185/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.199/2008 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.200/2008 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.201/2008 privind modificarea şi completarea H.C.L. NR.197/2008 privind aprobarea numărului de personal, a statului de personal şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.202/2008 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.1-107/2008 în vederea construirii unui – SUPERMARKET BILLA-pe un teren proprietate privată în suprafaţă de 3.349 mp., situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.135.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5. Hotărârea nr.203/2008 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.A298, pentru CONSTRUIRE BISERICĂ GRECO-CATOLICĂ.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
6.Hotărârea nr.204/2008 privind promovarea proiectului ,,Reabilitare căi de acces Cartier Bosnia’’-Municipiul Petroşani, prin Programul PHARE 2006 – Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor în domeniile : MICĂ INFRASTRUCTURĂ COMUNITARĂ ŞI LOCUIRE -,,Componenta Managementului Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitară’’;
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7. Hotărârea nr.205/2008 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale la cea de a XXIII-a ediţie a ,,Zilelor culturale ale oraşului Varpalota’’- Ungaria în perioada 19-21.09.2008
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 11 septembrie 2008

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed