Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 17 din 31-7-2012

SEDINTA ORDINARA

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA
DE 31 IULIE 2012

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1116/25.07.2012, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri.

1.Hotărârea nr.192/2012 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2.Hotărârea nr.193/2012 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani la 30.06.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3.Hotărârea nr.194/2012 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani la 30.06.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4.Hotărârea nr.195/2012 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor şi taxelor locale privind stimularea atragerii de investiţii şi susţinerea dezvoltării economice durabile în municipiul Petroşani pentru persoane juridice(schemă locală de ajutor de stat)
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5.Hotărârea nr.196/2012 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare al Municipiului Petroşani” unui număr de 29 de persoane pentru activitatea depusă în slujba mineritului .
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”(d-nii consilieri: Avramescu, Butulescu, Cornea, Iliaş, Lăutaru, Lupu, Mârza, Muntean, Pop, Stepan, Toma) şi 8 ,,abţineri”(d-nii consilieri: Drăgoescu, Grigoriu, Nicolae, Niţă, Postolache, Rus, Simota, Sipeţan)

6.Hotărârea nr.197/2012 privind aprobarea utilizării sumei de 42.760 lei rămasă necheltuită în semestrul I 2012 prin aplicarea H.C.L. nr.57/2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7.Hotărârea nr.198/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea suportării unei părţi din cheltuielile de transport necesare deplasării Ansamblului artistic ,,Parângul” la Festivalul Internaţional de Folclor din Heikenszand-Olanda .
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8.Hotărârea nr.199/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea suportării unei părţi din cheltuielile necesare deplasării Formaţiei Gothic la Concursul Internaţional de muzică rock din Wacken – Germania
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9.Hotărârea nr.200/2012 privind constituirea Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10.Hotărârea nr.201/2012 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9,0 mp. situată în str. Al. Florilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

11.Hotărârea nr.202/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 2,0 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

12.Hotărârea nr.203/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 20,0 mp. situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

13.Hotărârea nr.204/2012 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 32,0 mp. situat în str. 1 Decembrie 1918-zona Pasaj Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru” (d-nii consilieri: Avramescu, Butulescu, Cornea, Lăutaru, Lupu, Mârza, Muntean, Pop, Rus, Stepan, Toma, Grigoriu, Nicolae) şi 6,,abţineri( d-nii consilieri: Sipeţan, Simota, Niţă, Iliaş, Drăgoescu,Postolache)

14.Hotărârea nr.205/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

15.Hotărârea nr.206/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 23 mp., situat în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

16.Hotărârea nr.207/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 28 mp., situat în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

17.Hotărârea nr.208/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 20 mp., garaj nr.884 (zona Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

18.Hotărârea nr.209/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în strada 1 Decembrie 1918.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

19.Hotărârea nr.210/2012 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp., situat în strada Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

20.Hotărârea nr.211/2012 privind constituirea comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale.
Hotărârea a fost adoptată prin vot deschis, membrii comisiei au fost aleşi cu unanimitate de voturi.

21.Hotărârea nr. 212/2012 pentru aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiat între Consiliul Local al Municipiului Petroşani-Serviciul Public Local de Asistenţă Socială şi Asociaţia Umanitară şi Etnografică ,,Sfânta Varvara”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

22.Hotărârea nr.213/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, membrii A.G.A. au fost aleşi cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 01 august 2012

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed