Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 17 din 29-8-2008

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 28 AUGUST 2008

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 28 AUGUST 2008

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 3014/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.180/2008 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr. 181/2008 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr. 182/2008 privind repartizarea consilierilor locali pe zone şi modificarea componenţei Comitetului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr. 183/2008 privind aprobarea vânzării autoturismului Dacia Break cu numărul de înmatriculare HD 06 CGP.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.184/2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu S.C. CENTRAL S.A.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6.Hotărârea nr.185/2008 privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică şi a caietului de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică şi exploatarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7.Hotărârea nr. 186/2008 privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea cimitirelor administrate de către Consiliul Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr. 187/2008 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea Municipiului Petroşani în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9.Hotărârea nr. 188/2008 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.P30/2008, în vederea extinderii cabinetului medical situat în strada Constructorul bl.10/parter şi concesionarea prin negociere directă a terenului aferent în suprafaţă de 16,25 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10.Hotărârea nr. 189/2008 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) nr.P47/08, pentru construire spaţiu comercial produse industriale, în strada Lunca nr.48.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

11.Hotărârea nr. 190/2008 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenurilor aferente unor garaje, situate în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12.Hotărârea nr.191/2008 privind alocarea sumei de 3.500 lei Clubului de Şah « Tinerii Maeştri».
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13.Hotărârea nr.192/2008 privind managementul traficului în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

14.Hotărârea nr. 193/2008 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia „Femei pentru democraţie” la acţiunea „MIC CETĂŢEAN DE ONOARE”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’, 2 voturi ,,împotrivă’’(dl. consilier Unguraş, dl. consilier Drăgoescu) şi 1 ,,abţinere’’ (dl. consilier Pavel).

15. Hotărârea nr. 194/2008 privind constituirea şi modul de lucru al Comisiei tehnice de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
16. Hotărârea nr. 195/2008 pentru modificarea HCL nr.35/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Petroşani în Adunarea Generală şi Consiliul Director al Asociaţiei ,,Apa Valea Jiului’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

17. Hotărârea nr. 196/2008 privind aprobarea asocierii municipiului Petroşani cu oraşul Petrila în vederea realizării unui drum de acces spre deponeul ecologic.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

18.Hotărârea nr. 197/2008 privind modificarea şi completarea HCL 166/2008 privind aprobarea numărului de personal, a statului de personal şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

19. Hotărârea nr. 198/2008 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 23.000 lei Teatrului Dramatic ,,I.D.Sîrbu’’ în vederea premierii actorilor, regizorilor şi scenografilor care au activat de-a lungul timpului în cadrul acestui teatru.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

20.Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 97,65 mp. situat în strada Aleea Poporului (în spatele Casei de Cultură), nu a întrunit cvorumul legal pentru a putea fi adoptat.
21.Proiectele de hotărâri:
– privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafaţă de 25,88 mp. situat în strada Nicolae Bălcescu ;
– privind reglementarea premierii elevilor, sportivilor şi artiştilor –câştigători ai unor concursuri, festivaluri, olimpiade naţionale sau internaţionale, au fost amânate.
22. La punctul Diverse au fost luate în discuţie :
– Informare privind participarea delegaţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani cu ocazia comemorării lui Matei Corvin cel Drept, în Ungaria.
-Adresa nr. 12752/2008, înaintată Consiliului Local de către S.C. Corola, S.C. War Petro-Com, S.C. Confort şi taximetriştii independenţi din Petrila , cu privire la aprobarea a cinci locuri de îmbarcare – debarcare a pasagerilor, în staţia Piaţa Victoriei.
-Adresa nr. 10524/2008, înaintată Consiliului Local de către dl.Jugănaru Paul, cu privire la funcţionarea restaurantului ,,Medieval’’.

Petroşani, 29 august 2008

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed