Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 17 din 20-7-2011

SEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI DIN DATA DE 20 IULIE 2011

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
Sedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 20 iulie 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1444 /2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri

1.Hotărârea nr.226/2011 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de lucrări nr.14.985/31.08.2010 ,,Dezvoltarea domeniului schiabil în zona turistică Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu)

2.Hotărârea nr.227/2011 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a două parcele de teren în suprafaţă de 13,50 mp si 6,40 mp situate în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru »

3.Hotărârea nr.228/2011 privind completarea Anexei nr.1 la HCL 222/2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru »

4. Hotărârea nr.229/2011 privind aprobarea completării inventarului domeniului public al Municipiului Petrosani aprobat prin HCL.nr.59/2001.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu)

Petroşani, 20 iulie 2011

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed