Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 17 din 10-7-2014

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 10.07.2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 10.07.2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 974/2014, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 211/2014 privind alegerea presedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.212/2014 de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de PROIECTUL Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 10 iulie 2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed