Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 29-6-2012

ŞEDINŢA DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 29 IUNIE 2012

Şedinţa de constituire a Consiliului Local al municipiului Petroşani, a fost convocată prin Ordinul nr.318/2012, emis de Prefectul judeţului Hunedoara.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.186/2012 privind alegerea comisiei de validare
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.187/2012 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 10 iunie 2012 în Consiliul Local al Municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.188/2012 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.189/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru”şi 9 voturi ,,împotrivă”

5.Hotărârea nr.190/2012 privind alegerea viceprimarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată, prin vot secret, cu 19 voturi,,pentru”

Petroşani, 29 iunie 2012

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed