Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 16 din 13-6-2013

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 13 IUNIE 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 13 iunie 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.841/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.195/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.800 lei, pentru tipărirea volumului de versuri,, Iubire în amurg” aparţinând autoarei Gabroveanu Lucreţia.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.196/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în comisia de evaluare a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret cu 13 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.197/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.200 lei în vederea susţinerii unor cheltuieli ocazionate de organizarea unei excursii a unor elevi ai Şcolii Gimnaziale Nr.2 Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.198/2013 privind aprobarea asocierii Municipiului Petroşani cu Municipiile Vulcan şi Lupeni şi oraşul Aninoasa în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,, A.D.I. TERMOFICARE VALEA JIULUI ’’.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.199/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al fazei zonale a Campionatului de Juniori A1 alături de Clubul Sportiv Universitatea Petroşani care va avea loc în perioada 21-24.06.2013 la Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.200/2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Nr.252/2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

Petroşani, 14 iunie 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed