Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 15 din 4-6-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 4 iunie 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 4 iunie 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 814/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.192/2013 privind aplicarea prevederilor art.3 litera b) din H.C.L 289/2010 modificata si completata prin HCL 232/2011, privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile in vederea realizarii unor obiective de investitii de interes local si/sau asigurarii fondurilor necesare co-finantarii proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.193/2013 privind rectificarea bugetului Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.194/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea premierii veteranilor de război din municipiul Petroşani, cu ocazia sărbătoririi Zilei Eroilor Neamului în luna iunie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

Petroşani, 5 iunie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed