Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 15 din 29-6-2011

ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 29.06.2011

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1295/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.180/2011 privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu)

2.Hotărârea nr.181/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea organizării unor manifestări dedicate sărbătoririi a 50 de ani de la înfiinţareaMuzeului Mineritului în perioada 4 – 6.08.2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

3.Hotărârea nr.182/2011 privind alocarea din bugetul local a sumei de 16.400 lei în vederea editării şi tipăririi volumului „Pribegii turistice în Valea Jiului” aparţinând autorului Marian Boboc.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Niţă). Dl. consilier Boboc nu a votat.

4.Hotărârea nr.183/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea premierii unor sportivi pentru obţinerea titlului de campioni judeţeni la fotbal, categoria juniori A 1.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

5.Hotărârea nr.184/2011 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr.31/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu)

6.Hotărârea nr.185/2011 privind aprobarea schimbării sistemului de distribuţie interioară pentru încălzire şi apă caldă.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »
7. Hotărârea nr.186/2011 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe din fondul locativ al Municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

8. Hotărârea nr.187/2011 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.1037/24.01.2007 a imobilului construcţie situat în Petroşani, strada Coasta nr.9 (fostă Staţie de montă).
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

9. Hotărârea nr.188/2011 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) nr.1006/2010 pentru construire „Ansamblu Comercial” în strada Livezeni f.n.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

10. Hotărârea nr.189/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a două parcele de teren în suprafaţă de 25,3 mp, fiecare, situate în strada Nicolae Bălcescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(d-na consilier Popescu)

11.Hotărârea nr.190/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 1 mp.situată în strada 1.Decembrie 1918, zona bl.95, în vederea amplasării unui panou publicitar.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

12. Hotărârea nr.191/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 34 mp, situată în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” (dl. consilier Humel, dl. consilier Drăgoescu).

13. Hotărârea nr.192/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 24 mp., situată în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

14. Hotărârea nr.193/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 8,0 mp.situată în strada General Dragalina.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

15. Hotărârea nr.194/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 23,0 mp., situat în strada Aleea Florilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »
16. Hotărârea nr.195/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 18,0 mp., situat în strada Aleea Florilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

17.Hotărârea nr.196/2011 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 10,0 mp., situată în strada Aleea Liliacului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

18.Hotărârea nr.197/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a garsonierelor din fostul cămin al Liceului de Informatică din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

19.Hotărârea nr.198/2011 pentru aprobarea unui schimb de spaţii situate în municipiul Petroşani, strada 1.Decembrie 1918 nr.90.

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

20.Hotărârea nr.199/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

21. Hotărârea nr.200/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor bunuri mobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

22.Hotărârea nr.201/2011 privind aprobarea Proiectului tehnic „Alimentare cu energie electrică” aferent obiectivului de investiţii „Dezvoltarea domeniului schiabil – zona turistică Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” (dl. consilier Humel, d-na consilier Popescu).

23. Hotărârea nr.202/2011 privind aprobarea cumpărării de către municipiul Petroşani a terenului în suprafaţă de 100 mp., notat în CF nr.61418 Petrila, nr. cadastral 943.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” (dl. consilier Humel, d-na consilier Popescu) şi1 vot ,,împotrivă”(dl. consilier Hortopan.

24.Hotărârea nr.203/2011 privind aprobarea cumpărării de către municipiul Petroşani a terenului în suprafaţă de 430 mp., notat în CF nr.2469 Livezeni, nr.topo 4230/3,4231.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru” şi 3 ,,abţineri” (dl. consilier Humel, d-na consilier Popescu, dl. consilier Hortopan)

Petroşani, 30 iunie 2011
SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed