Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 15 din 16-6-2014

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI
PETROŞANI DIN DATA DE 16 IUNIE 2014

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.833/2014, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.181/2014 privind respingerea plângerii prealabile formulate de către dl.Stepan Nicu Daniel împotriva HCL nr.148/2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 16 iunie 2014

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed