Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 15 din 11-7-2008

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 11 IULIE 2008

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 11 IULIE 2008

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2548/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.162/2008 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.163/2008 privind aprobarea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al Festivalului Internaţional al Omului Bolnav (Sick Man Festival), în perioada 29-31.08.2008.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.164/2008 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.850 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Secţia Numismatică Petroşani la organizarea Reuniunii Colecţionarilor de Insigne din România în perioada 19-21.09.2008.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4.Hotărârea nr.165/2008 privind darea în administrare a grupurilor sociale de pe raza municipiului Petroşani către Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr.166/2008 privind modificarea şi completarea HCL nr.30/2008 privind aprobarea numărului de personal, a statului de personal şi a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6.Hotărârea nr.167/2008 privind modificarea şi completarea HCL nr.29/2008 privind aprobarea numărului de personal, a statului de personal şi a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7.Hotărârea nr.168/2008 privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al judeţului Hunedoara în domeniul public al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr.169/2008 privind modificarea HCL nr.130/2008 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 170.000 lei în vederea organizării celei de-a VIII-a ediţii a ,,Zilelor Municipiului Petroşani’’ în perioada 17-20.07.2008.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

9.Raportul privind măsurile de prevenire şi combatere a marginalizării sociale pe trimestrul II 2008.

10.Raport statistic semestrial privind activitatea S.P.L.A.S. în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap grav pe semestrul I 2008.

11. Proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării transportului public de persoane şi bunuri în regim de taxi şi în regim de închiriere, a fost amânat.

Petroşani, 11 iulie 2008

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed