Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 14 din 29-5-2013

ŞEDINŢA ORDINARĂ

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI
DIN DATA DE 29 MAI 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de 29 mai 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.740/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.165/2013 privind modificarea art.31 pct.12 din H.C. L. nr. 375/2012 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.166/2013 privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se voracorda în anul şcolar 2012-2013 , semestrul II , în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.167/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 36.500 lei în vederea organizării taberei de elevi în municipiul Petroşani, pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota – Ungaria, în perioada 22 iulie -28 iulie 2013 şi deplasarea elevilor din Petroşani la Varpalota.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.168/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea suportării cheltuielilor de transport necesare deplasării echipei Salvamont Petroşani la ,,Cupa mondială de parapantă X-ALPS 2013″.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.169/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 700 lei în vederea suportării cheltuielilor de transport necesare deplasării echipei Universităţii Petroşani la finala naţională a competiţiei,,Compania anului 2013″.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.170/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea editării şi tipăririi volumului ,, Meleag Străbun” aparţinând autoarei Gâţ Elena.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.171/2013 privind aprobarea programului ,,Ghiozdanul meu” în vederea susţinerii învăţământului şcolar din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.172/2013 privind privind darea în administrarea Serviciului Public Administraţia Pieţelor Petrosani, a obiectivului „Piata Dacia”, situat in municipiul Petroşani, strada Aviatorilor, din patrimoniul public al municipiului Petroşani aflat in administrarea Serviciului Public Administrarea Domeniului Public si Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.173/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Doctor Clown”a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 15,20 mp., pe o perioadă de 3 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.174/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Colegiul Naţional ,,Mihai Eminescu” a imobilului clădire din str. Gen. Dragalina nr.1 şi a terenului în suprafaţă de 475mp. notat în CF 60468 Petroşani, nr. cadastral 60468, pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

11 Hotărârea nr.175/2013 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.2302/2012 încheiat cu Asociaţia de Ecologie şi Intervenţii în Caz de Inundaţii PETRO AQUA, cu 3 ani .
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.176/2013 privind casarea unor mijloace fixe şi a unor bunuri de natura obiectelor de inventar din domeniul privat al Serviciului Public Local de Asistenţă Socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

13.Hotărârea nr.177/2013 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar,respectiv scoaterea din evidenta contabila a unor imobilizari necorporale din patrimoniul privat al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.178/2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spaţiu din imobilul situat in str. 1 Decembrie 1918, nr.90 in suprafata de 22 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.179/2013 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unui spaţiu din imobilul situat in str. 1 Decembrie 1918, nr.90 in suprafata de 22 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.180/2013 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu (P.U.D) nr. P 33/2013 şi concesionarea prin licitaţie publică a cinci parcele de teren cu suprafaţa de 24 mp. fiecare pentru construire ,,GRUP DE GARAJE” în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.181/2013 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 12,25 mp. situată în str. Avram Iancu, bl. 5 A, sc.1, ap.1 -parter, în scopul extinderii unui spaţiu comercial.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru” şi 4 ,,abţineri” ( d-nii consilieri Sipeţan Nicolae, Postolache, Grigoriu)

18.Hotărârea nr.182/2013 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 34 mp. situată în str. Aviatorilor, în scopul extinderii unui spaţiu comercial existent.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.183/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 704 mp. situată în str. DN 66, în vederea construirii unui spaţiu prestări servicii.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.184/2013 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 25 mp. situată în str.Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.185/2013 pentru modificarea şi completarea art.6 din H.C.L. nr.376/2012 privind aprobarea taxelor percepute de Serviciul Public Administraţia Pieţelor pentru anul 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.186/2013 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani, începînd cu data de 1 octombrie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

23 Hotărârea nr.187/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia ,,Rosa Multiflora Hunedoara” a spaţiului situat în str. Avram Iancu, nr.12, în suprafaţă de 18 mp., pe o perioadă de 5 ani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.188/2013 privind propunerea de schimbare a destinaţiei unor imobile în care au funcţionat unităţi şcolare.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

25.Hotărârea nr.189/2013 privind aprobarea evacuării doamnei Măriuţ Alexandra Cristina din locuinţa situată în Petroşani str. T.Vladimirescu, nr.16, Pav. D3, sc.3, ap.28, pe care o ocupă abuziv.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

26.Hotărârea nr.190/2013 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi a unui schimb de locuinţă din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”
27.Hotărârea nr.191/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 500 lei în vederea organizării Simpozionului Internaţional ,,Sănătate prin alimentaţie” ediţia a VI-a din 8 iunie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

28.Proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 153 mp. situată în str. Nicolae Bălcescu, bl.5-parter, în scopul amenajării unei terase sezoniere,a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.

29.Diverse:
-Adresa nr.8143/89/2013, înaintată Primăriei municipiului Petroşani de către dl. Bogdan Victor .

Petroşani,30 mai 2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed