Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 14 din 24-6-2010

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI DIN DATA DE 24 IUNIE 2010

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 24 iunie 2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1361/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost adoptată următoarea hotărâre:

1.Hotărârea nr.131/2010 privind aprobarea transferului managementului asistenţei medicale al Spitalului de Urgenţă Petroşani, de la Ministerul Sănătăţii la Consiliul Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru » şi 1 ,,abţinere » (d-na consilier Popescu Doina).

Petroşani, 25 iunie 2010

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed