Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 14 din 10-6-2014

ŞEDINŢA EXTRORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 10.06.2014

Şedinţa extraordinară Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 819/2014, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 15 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 175/2014 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.176/2014 de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de PROIECTUL Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.177/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 37.000 lei necesari organizării taberei de elevi în municipiul Petroşani, pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota – Ungaria, în perioada 22 iulie -27 iulie 2014 şi deplasării elevilor din Petroşani la Varpalota în perioada 21 iulie-26 iulie 2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.178/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator, alături de Colegiul Economic ,,Hermes”,al Simpozionului Internaţional ,,Sănătate prin alimentaţie” ediţia a VII-a în data de 14.06.2014.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.179/2014 privind modificarea Anexei nr.3 la HCL nr.275/2013 privind delegarea gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin licitaţie publică deschisă.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.180/2014 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării elevului Prcsina Fabiani Gabriel Andrei şi a doamnei Vaşarheli Fabiolla la concursul internaţional de pian ce va avea loc în perioada 11 – 15 iunie la Milano, Italia.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”

Petroşani, 11 iunie 2014

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed