Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 14 din 1-7-2008

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 1 IULIE 2008

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 1 IULIE 2008

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2498/2008 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri în funcţie .
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1. Hotărârea nr. 157/2008 privind organizarea comisiilor de specialitate.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Hotărârea nr.158/2008 privind constituirea comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3. Hotărârea nr.159/2008 privind aprobarea unui număr de 65 locuri de muncă pe perioadă determinată pentru realizarea unor lucrări publice de interes comunitar.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru’’ şi 4 ,,abţineri’’ (dl.consilier Vochiţoiu, dl.consilier Humel, dl.consilier Rus Ioan, d-na consilier Popescu).

4. Hotărârea nr.160/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Adunării Generale a Acţionarilor la S.C.Gospodărie Prest Com S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret.

5. Hotărârea nr.161/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Termoficare S.A. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret.

Petroşani,01 iulie 2008

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed