Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 13 din 28-5-2013

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 28 MAI 2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local din data de 28 mai 2013, a fost convocată prin Dispoziţia nr.759/2013, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.163/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptartă cu 10 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.164/2013 privind rectificarea Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii pe anul 2013.
Hotărârea a fost adoptartă cu 10 voturi,,pentru”

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed