Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 13 din 19-6-2008

MINUTA ŞEDINŢEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 19 IUNIE 2008

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 19 IUNIE 2008

Şedinţa de constituire a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 19 iunie 2008, a fost convocată prin Ordinul nr.291/2008, emis de Prefectul judeţului Hunedoara.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali .
Cu ocazia şedinţei de constituire a Consiliului Local a avut loc depunerea jurământului de către primar şi de către consilieri şi au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.152/2008 privind alegerea comisiei de validare.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.153/2008 privind validarea mandatelor consilierilor aleşi la 1 iunie 2008 în Consiliul Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.154/2008 privind constituirea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

4. Hotărârea nr.155/2008 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

5.Hotărârea nr. 156/2008 privind alegerea viceprimarului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru’’ şi 1 vot ,,împotrivă’’.

Proiectul de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate, a fost amânat.

Petroşani, 20 iunie 2008

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed