Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 13 din 17-6-2010

SEDINTA CL DIN 17.06.2010

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 16 iunie 2010

Şedinţa de îndată a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr.1311/2010.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.129/2010 privind solicitarea de trecere a unor bunuri din domeniul public al judeţului Hunedoara şi din administrarea Consiliului judeţean Hunedoara în domeniul public al municipiului Petroşani şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

2. Hotărârea nr.130/2010 privind aprobarea alocării sumei de 89.677,93 lei ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare si transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de catre S.C.Gospodarie Prest Com S.A. Petrosani pentru luna mai 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3. Proiectul de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a spaţiului situat în Petroşani str. 1 Decembrie 1918, bl.59 în suprafaţă de 81,09 mp. către Asociaţia « Centrul de zi pentru persoane cu dizabilităţi Petroşani » , a fost amânat.

Petroşani, 17 iunie 2010

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed