Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 12 din 25-5-2011

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 25 MAI 2011

Şedinţa ordinară a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1103/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr. 141/2011 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (d-na consilier Popescu).

2.Hotărâre a nr.142/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 38.700 lei în vederea organizării unei tabere pe bază de reciprocitate în oraşul Varpalota-Ungaria, în perioada 25.07-01.08.2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

3.Hotărârea nr.143/2011 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea premierii unor sportivi pentru obţinerea titlului de campioni judeţeni la fotbal, categoria juniori ,,D”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

4. Hotărârea nr.144/2011 privind aprobarea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia de Ecologie ,,Petro-Aqua”, al concertului de muzică religioasă ,,A Capella”, la Peştera Bolii.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

5. Hotărârea nr.145/2011 privind aprobarea modificării contribuţiei Consiliului Local al Municipiului Petroşani pentru derularea proiectului ,,Planeta Copiilor”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

6.Hotărârea nr.146/2011 privind aprobarea taxei hoteliere în municipiul Petroşani pentru anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

7.Hotărârea nr.147/2011 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în cuprinsul art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.46/2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

8. Hotărârea nr.148/2011 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei „Extindere canalizare strada Maleia în municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

9. Hotărârea nr.149/2011 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a serviciului de salubrizare în Municipiul Petroşani până la intrarea în efectivitate a contractului ce urmează a fi atribuit.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

10.Hotărârea nr.150/2011 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.156/2009 şi Hotărârii Consiliului Local nr.36/2011.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
11.Hotărârea nr.151/2011 privind aprobarea trecerii unor suprafeţe de teren din domeniul privat al municipiului Petroşani în domeniul public al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 vot ,,împotrivă” (d-na consilier Popescu)
12.Hotărârea nr.152/2011 privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 28.000 mp., din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul public al judeţului Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” , 1 ,,abţinere” (dl. consilier Boboc) şi 1 vot ,,împotrivă” (d-na consilier Popescu)

13.Hotărârea nr.153/2011 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere”(dl. consilier Hortopan)

14. Hotărârea nr.154/2011 privind darea în folosinţă gratuită către ASOCIAŢIA ,,NILORAN” a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 15,20 mp. pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”, 3 ,,abţineri” (d-nii consilieri Hortopan, Humel, Rus) şi 1 vot ,,împotrivă” (d-na consilier Popescu)

15. Hotărârea nr.155/2011 privind modificarea art. 1 alin. 1 al H.C.L. nr. 151/2009, privind darea in folosinta gratuita a unui teren catre Asociatia Pentru Protectia Animalelor ,,Love animals”
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

16.Hotărârea nr.156/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 21 mp., situată în str. Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

17.Hotărârea nr.157/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 18 mp., situată în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

18.Hotărârea nr.158/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 3 mp., situată în str. Aviatorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

19.Hotărârea nr.159/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 197 mp. situat în str. Gheorghe Doja, nr.3/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

20.Hotărârea nr.160/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 293 mp. situat în str. Andrei Mureşan, nr.3/2.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

21.Hotărârea nr.161/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 60 mp. situat în str. Egalităţii, nr.10/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

22.Hotărârea nr.162/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 11 mp. notat în CF 62069 Petroşani, situat în str. 9 Mai, bl.2, sc.7.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

23.Hotărârea nr.163/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 50 mp,. notat în CF 61638 Petroşani, situat în str. Nicolae Titulescu, nr.137 B.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi

24.Hotărârea nr.164/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 636 mp,. notat în CF 60738 Petroşani, situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.137 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri”(dl. consilier Hortopan, d-na consilier Popescu)

25.Hotărârea nr.165/2011 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 3572 mp., situat în str. Fabricii, nr.11.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri”(d-na consilier Niţă, dl. consilier Hortopan)

26.Hotărârea nr.166/2011 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 14128 mp., notat în CF 62066 Petroşani, situat în str. Fabricii, nr.11.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere”(dl. consilier Hortopan)

Petroşani, 25 mai 2011

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed