Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 12 din 13-6-2008

MINUTA SEDINTEI DE INDATA LUNA IUNIE 2008

MINUTA
ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 13 iunie 2008

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2252/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.150/2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. a terenului în suprafaţă de 3.000 mp, notat în CF 2960 Livezeni, nr.topo 434/160/1/a/f/1/2/b/2/2/b/34/2/4/37, pe durata construirii obiectivului ,,Bazin de înot’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2.Hotărârea nr.151/2008 privind transmiterea în folosinţă gratuită către S.C. Compania Naţională de Investiţii S.A. a terenului în suprafaţă de 4.100 mp, notat în CF 2960 Livezeni, nr.topo 434/160/1/a/f/1/2/b/2/2/b/34/2/4/37, pe durata construirii obiectivului ,,Sală de sport’’.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 13 iunie 2008

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed