Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 11 din 28-8-2009

SEDINTA CL DIN DATA 28.05.2009

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 28 MAI 2009

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr.1253/2009, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri în funcţie.
In şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.137/2009 privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”.

2.Hotărârea nr.138/2009 privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”.

3.Hotărârea nr.139/2009 privind validarea domnişoarei DURA CRISTINA în funcţia de consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”.

4.Hotărârea nr.140/2009 privind validarea domnului HORTOPAN ION în funcţia de consilier local .
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru”.

5.Hotărârea nr.141/2009 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

6.Hotărârea nr.142/2009 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2008.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

7. Hotărârea nr.143/2009 privind reorganizarea Direcţiei Poliţia Comunitară.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

8.Hotărârea nr.144/2009 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 35.000 lei în vederea organizării taberei de elevi în municipiul Petroşani pe bază de reciprocitate cu oraşul înfrăţit Varpalota – Ungaria în perioada 13-19.07.2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
9.Hotărârea nr.145/2009 privind aprobarea alocării sumei de 22.000 lei către Asociaţia ,,Apa Valea Jiului » reprezentând cotizaţia aferentă anului 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

10.Hotărârea nr.146/2009 privind modificarea H.C.L. nr.123/2005 privind acordul de principiu în vederea contractării unui împrumut intern de către Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

11.Hotărârea nr.147/2009 privind modificarea H.C.L. nr.143/2006 privind aprobarea contribuţiei de 4% cheltuieli eligibile la proiectul:,,Reabilitare şi modernizare de poduri, podeţe şi punţi pietonale din zonele rurale ale Municipiului Petroşani”. Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

12. Hotărârea nr.148/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent investiţiei ,,Construire blocuri ANL pe strada Păcii între blocurile nr. 12-14 din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

13. Hotărârea nr.149/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent investiţiei ,,Construire blocuri ANL pe strada Păcii între blocurile nr. 8-10 din municipiul Petroşani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

14. Hotărârea nr.150/2009 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere ,,Valea Jiului” Petroşani a spaţiului situat în str. 1 Decembrie 1918, nr.90, în suprafaţă de 28 mp. pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

15. Hotărârea nr.151/2009 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Pentru Protecţia Animalelor ,,LOVE ANIMALS” a unui teren în suprafaţă de 1.000 mp.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

16. Hotărârea nr.152/2009 privind aprobarea ,,AVIZULUI PREALABIL DE OPORTUNITATE” pentru întocmirea documentaţiei P.U.Z.,,CONSTRUIRE SHOWROOM, AMENAJARE PARCARE ŞI ÎMPREJMUIRE”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

17. Hotărârea nr.153/2009 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 24 mp. situat în str.1 Decembrie 1918( în spatele Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

18.Hotărârea nr.154/2009 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 94,8 mp. situat în str. Mihail Kogălniceanu, nr.1/1.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

19. Hotărârea nr.155/2009 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 457 mp., situat în str.Dacia , notat în CF 321 N Petroşani nr.topo 16/357/1/k/2/1b/b/3/4/6/27, Fundaţiei Umanitare ,,Habitat for Humanity”.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
20. Hotărârea nr.156/2009 privind darea în folosinţă gratuită către ASOCIAŢIA SPERANŢA OMULUI SINGUR – PETROŞANI a unui teren în suprafaţă de 7.000 mp în scopul construirii unui cămin de bătrâni.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

21.Hotărârea nr.157/2009 privind suplimentarea bugetului pentru execuţia lucrărilor de construcţii la proiectul,,Reabilitare căi de acces Cartier Bosnia” – Municipiul Petroşani , aprobat prin H.C.L. nr.204/2008.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
22.Hotărârea nr.158/2009 privind aprobarea Acordurilor de parteneriat ale Consiliului Local al Municipiului Petroşani pentru derularea unor proiecte de amenajare şi dotare parcuri, finanţate de către Ministerul Economiei prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
23.Hotărârea nr.159/2009 privind aprobarea Acordului de parteneriat al Consiliului Local al Municipiului Petroşani pentru derularea unui proiect de reabilitare clădire Grădiniţa nr.2 str. Ghe. Bariţiu, nr.2, cartier Colonie finanţat de către Ministerul Economiei prin Agenţia Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

24.La punctul ,,Diverse”, au luat cuvântul: dl. Crăciun şi dl. Grigorescu (comercianţi din Piaţa Dacia) şi dl. Stolojan (probleme locative).

Petrosani, 29 mai 2009

SECRETAR
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed