Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 11 din 26-5-2008

ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 26 MAI 2008

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 26 MAI 2008

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.2074/2008, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri în funcţie.
În şedinţă a fost dezbătută şi adoptată următoarea hotărâre :

1.Hotărârea nr.149/2008 privind rectificarea bugetului Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Petroşani, 26 mai 2008

SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed