Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 11 din 26-4-2012

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE
26 APRILIE 2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 26 aprilie 2012, a fost convocată prin Dispoziţia nr.469/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.137/2012 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru »

2.Hotărârea nr.138/2012 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani Alteţei Sale Regale Prinţul Paul Philippe al României.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru »

3.Hotărârea nr.139/2012 privind implicarea Consiliului Local în calitate de coorganizator, alături de ARDOR Transilvania (Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică) în organizarea unei dezbateri demonstrative şi a unui training pentru profesorii şi elevii care vor face parte din clubul de debate din cadrul liceelor din municipiul Petroşani şi alocarea din bugetul local a sumei de 1.600 lei în vederea organizării celor două acţiuni, la Petroşani, în perioada 25-26 mai 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru »

4.Hotărârea nr.140/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara, al Olimpiadei Naţionale de Muzică, secţiunea Coruri, în perioada 18-20 mai 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru »

5.Hotărârea nr.141/2012 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor şi Elevilor Petroşani a Concursului Naţional de Artă ,,Săptămâna Creaţiei Artistice” , în perioada 18-25.05.2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru »

6.Hotărârea nr.142/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ,,Construire zid de sprijin Şcoala Generală I.G.Duca sediul nou din municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

7.Hotărârea nr.143/2012 privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.1645/26.01.2011 pentru terenul aferent chioşcului situat în str. N.Bălcescu (intersecţie cu str. Al. Poporului).
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

8.Hotărârea nr.144/2012 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) nr.20-S552/2011 pentru construire ,,STAŢIE DE SORTARE ŞI STAŢIE DE TRANSFER DEŞEURI” în municipiul Petroşani – zona Dâlja.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere » ( d-na consilier Popescu)

9.Hotărârea nr.145/2012 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 6,0 mp. situată în str. Şt.O.Iosif.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

10.Hotărârea nr.146/2012 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 10 mp., situată în str. 1 Decembrie 1918 ( în spatele Poştei).
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru »

11.Hotărârea nr.147/2012 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren, în suprafaţă de 22 mp., situată în str. Cireşilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 2,,abţineri » (d-na consilier Niţă, dl. consilier Zvîncă)

12.Hotărârea nr.148/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2424 mp. situat în str. Cireşilor, nr.5.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru » şi 2,,abţineri » (d-na consilier Niţă, d-na consilier Popescu)

13 Hotărârea nr.149/2012 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de SPADPP.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru »

14 Hotărârea nr.150/2012 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 282 mp. situat în str. G-ral Vasile Milea, nr.40.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru »

15.Hotărârea nr.151/2012 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în str. Livezeni.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru »

Petroşani, 27 aprilie 2012

SECRETAR,
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed