Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 11 din 25-4-2013

ŞEDINŢA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 25 APRILIE 2013

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.451/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 17 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.136/2013 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

2.Hotărârea nr.137/2013 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

3.Hotărârea nr.138/2013 privind aprobarea executiei Bugetului Imprumuturilor Externe si Interne al Municipiului Petrosani pentru trimestrul I al anului 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

4.Hotărârea nr.139/2013 privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în anul şcolar 2012-2013, semestrul II, în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

5.Hotărârea nr.140/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a cotizaţiei pe anul 2013 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

6.Hotărârea nr.141/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator al manifestării dedicate aniversării a 125 de ani de existenţă a Bisericii Reformate din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

7.Hotărârea nr.142/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea susţinerii unei părţi din cheltuielile de transport necesare deplasării ansamblului Parângul la evenimente culturale care vor avea loc în Turcia , în perioada 19-27 iunie 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”
8. Hotărârea nr.143/2013 privind actualizarea şi modificarea domeniului public al municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

9.Hotărârea nr.144/2013 privind privind casarea unor bunuri de natura obiectelor de inventar din domeniul privat al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

10. Hotărârea nr.145/2013 privind casarea unor mijloace fixe din patrimoniul public
al Municipiului Petrosani .
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

11. Hotărârea nr.146/2013 privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Colegiul European Pentru Mediere a spaţiului situat în str.1 Decembrie 1918,nr.90, în suprafaţă de 21,85mp., pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

12.Hotărârea nr.147/2013 pentru completarea art.1 al HCL nr.110/2013 privind concesionarea fără licitaţie către dl. col. (r) dr. Tabacu Aurel a unei suprafeţe de teren de 100 mp. în conformitate cu prevederile Legii nr.341/2004.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

13.Hotărârea nr.148/2013 privind aprobarea propunerii de trecere a unor terenuri din proprietatea privată a Statului în proprietate particulară.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

14. Hotărârea nr.149/2013 privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor terenuri către tineri pentru construirea de locuinţe proprietate personală.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

15.Hotărârea nr.150/2013 privind aprobarea concesionarea prin negociere directă a unei parcele de teren în suprafaţă de 31 mp. Situată în str. 1 Decembrie 1918, zona bl. 74, în scopul extinderii unui spaţiu comercial.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

16.Hotărârea nr.151/2013 privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4,84 mp. situată în str. Al. Florilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

17.Hotărârea nr.152/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în str. Oituz.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

18.Hotărârea nr.153/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 24 mp. situat în str. Zorilor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”
19.Hotărârea nr.154/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 18 mp. situat în str. Viitorului.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

20.Hotărârea nr.155/2013 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă totală de 103 mp., situat în str. 1 Decembrie 1918 ( bl.80-parter).
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

21.Hotărârea nr.156/2013 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 342 mp. situat în str. Mihai Eminescu, nr.20/3.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

23. Hotărârea nr.157/2013 privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” domnului Jumancă Constantin.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru” şi 3,,abţineri” (domnii consilieri Stepan, Florin Nicolae, Grigoriu)

24. Hotărârea nr.158/2013 privind acordarea medaliei ,,PRO URBE” domnului Matei Gottfert.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru” şi 3,,abţineri” (domnii consilieri Stepan, Florin Nicolae, Grigoriu)

25.Hotărârea nr.159/2013 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare pre-finanțării/co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi ,,pentru” şi 2,,abţineri” (domnii consilieri Stepan, Toma)

26.Hotărârea nr.160/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Casa de Cultură ,,Ion Dulămiţă” al Festivalului Naţional Tatiana Stepa, ediţia a II-a.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,,pentru”

27.Proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani domnului Pavel Gheorghe Iuliu, a fost amânat.

Petroşani, 26.04.2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed