Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 10 din 17-4-2013

ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 17 APRILIE 2013

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.438/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.126/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

2. Hotărârea nr.127/2013 privind completarea HCL nr.91/2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

3.Hotărârea nr.128/2013 privind modificarea HCL nr.104/2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

4. Hotărârea nr.129/2013 privind aprobarea încheierii unor contracte de de servicii de asistenţă medicală şcolară.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

5. Hotărârea nr.130/2013 privind alocarea din bugetul local a sumei de 7.200 lei pentru premierea reprezentanţilor comunităţii locale, păstrători de tradiţii în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

6. Hotărârea nr.131/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Clubul Copiilor al Concursului Naţional de Gimnastică Aerobică „Cupa Parâng” – ediţia a VII-a, în perioada 10 – 11 mai 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

7. Hotărârea nr.132/2013 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea organizării acţiunilor cultural-artistice dedicate Zilei Europei, în luna mai 2013.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

8.Hotărârea nr.133/2013 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local nr.151/2007.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

9.Hotărârea nr.134/2013 pentru modificarea Anexei 2 din HCL 221/2011 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 600,0 mp.situat în strada N.Titulescu, în vederea construirii unui ştrand.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

10. Hotărârea nr.135/2013 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 22,42 mp. Situat în Petroşani, strada 1.Decembrie.1918, nr.90 către Partidul Social Democrat – Organizaţia Petroşani pe o perioadă de 5 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

Petroşani 17.04.2013

SECRETAR,
JR.ADRIAN NEGOE

Comments are closed