Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 1 din 8-1-2013

SEDINTA CL DIN 8.01.2010

MINUTA
ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 08.01.2013

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 5/2013, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.1/2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.2/2013 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului Sectiunii de dezvoltare pe anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru”

Petroşani, 08 ianuarie 2013

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed