Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 1 din 5-1-2011

ŞEDINŢA DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROşANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
Şedinţei de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani din data de 5 ianuarie 2011

Şedinţa de îndată a Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia nr.2/2011, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 14 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1.Hotărârea nr.1/2011 pentru modificarea art.4 al H.C.L. nr.303/2010 privind aprobarea aderării Municipiului Petroşani la Asociaţia cinegetică de proprietari „Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru » şi 1,,abţinere »(dl. consilier Hortopan).

2. Hotărârea nr.2/2011 privind adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte accesul spre zona de agrement Parâng.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi,,pentru «

Petroşani, 5 ianuarie 2011

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed