Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 1 din 18-1-2010

ŞEDINŢA EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 18 IANUARIE 2010

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani, a fost convocată prin Dispoziţia nr. 24/2010, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri în funcţie.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.1/2010 privind aprobarea Bugetului Fondurilor Externe Nerambursabile al Municipiului Petrosani pe anul 2010.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

2. Hotărârea nr.2/2010 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.500 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani alături de Asociaţia Sportivă IGCL Petroşani, în calitate de coorganizator al CUPEI TELESCAUN PARÂNG – ediţia XXIX.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

3.Hotărârea nr.3/2010 privind aprobarea alocării sumei de 115.275,27 lei ce reprezintă contravaloarea serviciului de colectare si transport reziduuri urbane, prestat conform contractului de concesiune nr.13072/04.11.2003 de catre S.C.Gospodarie Prest Com S.A. Petrosani pentru luna decembrie 2009.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,pentru”.

4 Hotărârea nr.4/2010 privind aprobarea atribuirii în administrare către S.C. Gospodărie Prest Com S.A. a unor utilaje.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi ,pentru”.

5.Proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrelor de Execuţie Bugetară din Municipiului Petroşani, a fost retras de pe ordinea de zi a şedinţei.

6. Proiectul de hotărâre pentru modificarea listei de priorităţi aprobată prin H.C.L. nr.226/2009 şi aprobarea repartizării locuinţelor sociale şi din fondul locativ al Municipiului Petroşani, nu a întrunit cvorumul de voturi necesar pentru a putea fi adoptat.

7.Proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în ceea ce priveşte accesul spre zona de agrement Parâng şi proiectul de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.61/2009 pentru aprobarea ,,Regulamentului privind activitatea de turism în zona de agrement Parâng”, au fost amânate.

Petroşani, 19 ianuarie 2010

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed