Minuta Sedintei Consiliului Local nr. 1 din 11-1-2012

ŞEDINŢA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
SECRETAR

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 11.01.2012

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al municipiului Petroşani , a fost convocată prin Dispoziţia nr.16/2012, emisă de Primarul municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri :

1. Hotărârea nr.1/2012 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

2.Hotărârea nr.2/2012 privind modificarea H.C.L. nr.289/2010 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local şi/sau asigurării fondurilor necesare co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

3. Hotărârea nr.3/2012 privind aprobarea bugetului Imprumuturilor Interne al Municipiului Petrosani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

4. Hotărârea nr.4/2012 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 330 / 2011 privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Petroşani pentru anul 2012.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

5. Hotărârea nr.5/2012 pentru modificarea art.13 din H.C.L. nr.1 / 2009 privind stabilirea taxei de salubrizare în Municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »

6. Hotărârea nr.6/2012 pentru aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai lucrărilor de investiţii ,,Înlocuire şi extindere reţea de distribuţie apă şi canalizare în municipiul Petroşani” şi ,,Extindere canalizare menajeră str. Aradului din municipiul Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru »
Petroşani, 12 ianuarie 2012
SECRETAR
Jr. ADRIAN NEGOE

Comments are closed