Minuta sedintei CL 30.09.2019

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.899 / 2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.258/2019 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.259/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 13.000 lei în vederea organizării Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2019
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.260/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.261/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 18.000 lei în vederea organizării ,,Târgului de produse tradiţionale”, în perioada 18-20 octombrie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.262/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 3.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de liceele din municipiul Petroşani al evenimentului cultural-artistic ,,Balul Bobocilor 2019”
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.263/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea editării şi tipăririi unei broşuri dedicate sărbătoririi a 70 de ani de la înfiinţarea Clubului de Handbal Ştiinţa Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.264/2019 privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenţiei, tipurile de servicii sociale şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2020, în baza Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administreazî unităţi de asistenţă socială.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.265/2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.266/2019 privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2019-2020” în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.267/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare str.Ştefan cel Mare, Municipiul Petroșani, judeţul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

11. Hotărârea nr.268/2019 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu cele două telescaune al organizatorilor şi formaţiilor participante la festivalul WINTERFEST 2020 în staţiunea Parâng, în perioada 10-17 februarie 2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

12.. Hotărârea nr.269/2019 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1 în municipiul Petroșani, Str. Lunca, Nr. 100, Jud. Hunedoara, Complex sportiv JIUL”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.270/2019 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – ”Construire Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială I.G. Duca, Str. Șt. O. Iosif, nr. 4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14 Hotărârea nr.271/2019 privind aprobarea achitării taxei de racordare la sistemul de distribuţie a gazelor naturale în cuantum de 1.500 lei pentru locuinţa din fondul locativ al Municipiului Petroşani situată în str. Slătinioara, bl.14, sc.1, ap.6.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15 Hotărârea nr.272/2019 privind casarea unor mijloace fixe şi a unor bunuri de natura obiectelor de inventar din patrimoniul privat al Direcţiei de Asistenţă Socială Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16 Hotărârea nr.273/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15139/2003 încheiat cu Uniunea Democrată Maghiară din România – Organizaţia Petroşani, pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17 Hotărârea nr.274/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.15140/2003 încheiat cu Forumul Democrat al Germanilor din România – Filiala Petroşani, pentru spaţiul situat în Petroşani, str.1 Decembrie 1918, nr.90.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18 Hotărârea nr.275/2019 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu pentru ,,Construire baterii de garaje auto sub 3,5 t şi hale industriale pentru depozitare încălţăminte “.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19 Hotărârea nr.276/2019 privind aprobarea trecerii imobilului – teren în suprafaţă de 100 mp. notat în C.F. nr.65814 Petroşani, nr.cadastral 65814, din domeniul public al municipiului Petroşani în domeniul privat al acestuia.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20 Hotărârea nr.277/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.191/2014 încheiat cu dl. Epureanu Aristide.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21 Hotărârea nr.278/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului locuinţă situat în strada Peştera Bolii, nr.3, ap.7.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.279/2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului clădire-spaţiu comercial situat în strada Peştera Bolii, nr.3, ap.18.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr.280/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 24 mp. situat în strada Aviatorilor – fn., notat în CF nr.65025 Petroşani, nr. cadastral 65025.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24 Hotărârea nr.281/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 28 mp. situat în strada Aviatorilor – zona bl. nr.1, notat în CF nr.62500 Petroşani, nr. cadastral 62500.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.282/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 22 mp. situat în strada Viitorului – fn, notat în CF nr.63549 Petroşani, nr. cadastral 63549.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr.283/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 22 mp. situat în strada Viitorului – fn, notat în CF nr.63545 Petroşani, nr. cadastral 63545.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.284/2019 privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 63 mp. situat în strada Nicolae Iorga, nr.7 A, notat în CF nr.64981 Petroşani, nr. cadastral 64981.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

28 Hotărârea nr.285/2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Petroșani și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

29 Hotărârea nr.286/2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții și aprobara numărului de personal din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat a municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

30 Hotărârea nr.287/2019 privind acordarea unor facilități fiscale în sensul anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate de către persoanele fizice și juridice bugetului local al Municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( d-na cons. Niţă)

31 Hotărârea nr.288/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Extindere si Modernizare Parcari amplasate in Municipiul Petroșani, judeţul Hunedoara
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

32. Hotărârea nr.289/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare str.Coasta, Municipiul Petroșani, judeţul Hunedoara”
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

33 Hotărârea nr.290/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare str.General Vasile Milea si Maleia, Municipiul Petroșani, judeţul Hunedoara”
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

34. Hotărârea nr.291/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare str.Slatinioara, Municipiul Petroșani, judeţul Hunedoara”
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

35. Hotărârea nr.292/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare şi modernizare str.Mihail Kogalniceanu, Andrei Muresan, Gheorghe Baritiu, Municipiul Petroșani, judeţul Hunedoara”
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

36. Hotărârea nr.293/2019 privind rectificarea bugetului municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

37.Proiectele de hotărâre privind :
– modificarea şi completarea H.C.L. nr.237/2019 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă şi cu plată din municipiul Petroşani;
– darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Valea Jiului a spaţiului situat în Petroşani, str. 1 Decembrie 1918, nr.90;
– darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Pensionarilor pentru Ajutor de Deces şi Ajutor Reciproc Petroşani a spaţiului situat în Petroşani, str. Constructorul, nr.2;
– darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Pensionarilor pentru Ajutor de Deces şi Ajutor Reciproc Petroşani a spaţiului situat în Petroşani, str. Aviatorilor, nr.12 A, au fost amânate.

Petroşani, 1 octombrie 2019

SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed