Minuta sedintei CL 30.05.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.494/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1 Hotărârea nr.182/2018  – privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de SC Media Press Event SRL la organizarea manifestării ,, Zilele Municipiului Petroşani”, în perioada 15-17 iunie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.183/2018 – privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul în data de 1 iunie 2018 pentru copiii cu vârsta de până la 14 ani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 31 mai 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed