Minuta sedintei CL 29.08.2019

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 774 / 2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.232/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 18.000 lei în vederea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Umanitară ,,Carbo Gremium” Petroşani al evenimenttului,, Zilele Culturii Maghiare Hunedorene 2019”, în perioada 20-22.09.2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.233/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 4.000 lei în vederea asigurării cheltuielilor legate de deplasarea unei delegaţii din municipiul Petroşani în orașul înfrățit Varpalota-Ungaria, la cea de-a XVII – a ediţie a Târgului tradiţional ,,VAR EXPO”, în perioada 13-14 septembrie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.234/2019 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 8.082,67 lei în vederea finalizării lucrărilor de reabilitare termică a blocului nr.12, str. Păcii, municipiul Petroșani, jud. Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.235/2019 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului de Urgenţă Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.236/2019 privind aprobarea Studiului de oportunitate și delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din municipiul Petroșani pentru activitățile: ,, Dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare “.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.237/2019 privind aprobarea Regulamentului de atribuire a locurilor de parcare de reşedinţă şi cu plată din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.238/2019 privind stabilirea chiriei aferentă locuințelor pentru tineri destinate închirierii, realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Petroșani, situate în str. Aviatorilor, bl.15 A.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.239/2019 privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.240/2019 pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10. Hotărârea nr.241/2019 pentru repartizarea unor locuinţe sociale şi a unei locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat .
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( dl. consilier Cornea)

11. Hotărârea nr.242/2019 privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 voturi,,împotrivă” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

12..Hotărârea nr.243/2019 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 13 mp., situat în str. Horea, bl.3, ap.21, către Nosrollah Shariat Nalkiashari.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.244/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 122 mp., situat în str. Decebal, nr.7.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.245/2019 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 96 mp., situată în str. 1 Decembrie 1918, zonă careu bl.92.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.246/2019 pentru continuarea activităţii Comisiei pentru Parâng în vederea realizării măsurilor propuse prin H.C.L. Nr.456/2018, modificată prin H.C.L. Nr. 193/2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.247/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”( dl. consilier Cornea nu a votat)

17 Hotărârea nr.248/2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

18 Hotărârea nr.249/2019 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

19 Hotărârea nr.250/2019 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de PFA Popa Bogdan Mihai la organizarea evenimentului cultural ,,Origini Festival” în zona de agrement Brădet, în perioada 07-08.09.2019
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

20 Hotărârea nr.251/2019 privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de SC Media Press Event SRL la organizarea evenimentului ,, Festivalul Berii”, în perioada 30 august – 1 septembrie 2019.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

21 Hotărârea nr.252/2019 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare’’ al Municipiului Petroşani domnului profesor. Vasile Mărgulescu.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

22 Hotărârea nr.253/2019 privind revizuirea STATUTULUI si a Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor Judetul Hunedoara “ .
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

23 Hotărârea nr.254/2019 privind aprobarea modificarii tarifelor aferente Contractului nr. 1824/148/2018, avand ca obiect ,, Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare in zona de colectare 4 Petrosani (Valea Jiului) “ .
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

24 Hotărârea nr.255/2019 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor – judetul Hunedoara.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

25 Hotărârea nr.256/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.7905/2005 încheiat cu d-na Rebrişoreanu Angela.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

26 Hotărârea nr.257/2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.7491/2005 încheiat cu dl. Gheorghiu Constantin.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

27. Proiectul de hotarare privind majorarea cotizaţiei aferentă anului 2019 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul judeţean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”, nu a fost adoptat.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu)

Petroşani, 30 august 2019
SECRETAR,
JR. DELIA VELICI

Comments are closed