Minuta sedintei CL 28.11.2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1099/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.402/2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.403/2018 privind suplimentarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2018-2019 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani, aprobate prin HCL nr.394/2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.404/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 79.500 lei în vederea organizării Revelionului 2019
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

4Hotărârea nr.405/2018. privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 63.000 lei în vederea organizării unor activităţi cultural – artistice în luna decembrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.406/2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.407/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI, BLOC 3, STRADA ALEEA POPORULUI
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

7 Hotărârea nr.408/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 19, STRADA GEN.V.MILEA .
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.409/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizați pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC B, STRADA CONSTRUCTORUL.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.410/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Amenajare sens giratoriu intersecţia DN 66 cu str. Dealului municipiul Petroșani, jud. Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.411/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Consolidare planşeu grupuri sanitare grădiniţă nr.2 PP, str. Aviatorilor, nr.3, municipiul Petroşani, jud. Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.412/2018 privind aprobarea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică de către S.C. Termoficare S.A. Petroşani pe o perioadă de 12 luni.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.413/2018 pentru modificarea art.1 şi art.3 din HCL 3/2018 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” (d-na consilier Niţă )

13.Hotărârea nr.414/2018 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 2.250 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Dacia, nr.13, ap.2.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.415/2018 privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă ale persoanelor beneficiare de ajutor social şi de serviciile cantinei de ajutor social.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.416/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în strada Venus.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16.Hotărârea nr.417/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 7 mp., situată în strada Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.418/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 15 mp., situată în strada 1 Decembrie 1918, zona ,,Hermes”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.419/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 500 mp., situată în strada Dacia.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

19.Hotărârea nr.420/2018 privind conferirea titlului de ,,Cetăţean de onoare” al Municipiului Petroşani domnului profesor Muntean Eugen Eduard.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.421/2018 privind atribuirea denumirii ,,Parcul Regele Ferdinand I “ Parcului Pieţei Centrale din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21.Hotărârea nr.422/2018 privind atribuirea denumirii ,, Mr. Petrescu” străzii Pomilor din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22.Hotărârea nr.423/2018 privind aprobarea realizării proiectului ,, 100 de arbori pentru 100 de ani“
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”, 2 ,,abţineri” ( d-na consilier Niţă, dl. consilier Durbacă) şi 1 vot ,,împotrivă” ( dl.consilier Iliaş)

23 Hotărârea nr.424/2018 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

24 Hotărârea nr.425/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” ( dl. consilier Bican nu a votat)

25 Hotărârea nr.426/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local, în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Casa Pro Urbis la organizarea unui concert caritabil în data de 7 decembrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

26 Hotărârea nr.427/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”, 1 ,,abţinere” ( dl. consilier Lupu), 4 voturi ,,împotrivă” ( d-na consilier Niţă, dl. consilier Vladislav, dl. consilier Barbu, dl. consilier Pascu)
27 Hotărârea nr.428/2018 privind aprobarea deplasării unei delegaţii oficiale din municipiul Petroşani la Varpalota-Ungaria în perioada 9-11.12.2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”( consilierul local a fost ales prin vot secret)

28.Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei P.U.Z. pentru construire PARC ENERGETIC EOLIAN comuna Orăştioara de sus, zona ,,Comărnicel”, municipiul Petroşani zona ,,Ştevia”, ,,Poienile Tăii”, oraşul Petrila zona ,,Dobraia”, a fost retras de pe ordinea de zi.

Petroşani,28.11.2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed