Minuta sedintei CL 27.07.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.668/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 11 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.264/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.228/2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.265/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.229/2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

Petroşani, 30 iulie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed