Minuta sedintei CL 26.10.2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.986/2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 19 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.369/2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.370/2018 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.371/2018 privind aprobarea executiei Bugetului local si a Bugetului Institutiilor Publice si Activitatilor Finantate Integral sau Partial din Venituri Proprii si Subventii al Municipiului Petrosani pe trimestrul III 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.372/2018 privind aprobarea execuţiei Bugetului Împrumuturilor Externe şi Interne al Municipiului Petroşani pe trim III 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.373/2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Petroşani şi a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.374/2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii din cadrul Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

7. Hotărârea nr.375/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 5.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Sportivă Toma Coconea al evenimentului sportiv ,,Run the Lift” în data de 10 noiembrie 2018
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8.Hotărârea nr.376/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 7.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Şcoala Gimnazială I.G.Duca şi Asociaţia “Klavier Art” Bucureşti al Festivalului – concurs ,,Klavier Art”, ce se va desfăşura la Petroşani, în perioada 14 – 16 decembrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

9.Hotărârea nr.377/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.500 lei în vederea tipăririi volumului de debut ,,Ţipătul lăncii”, aparţinând autoarei Ionela Ablai.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

10.Hotărârea nr.378/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea tipăririi cărţii ,,Două oraşe-istoria vieţii mele”, aparţinând autorului Barb Petru.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

11.Hotărârea nr.379/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Direcției Administrarea Domeniului Public şi Privat a municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12.Hotărârea nr.380/2018 privind aprobarea concesionării mijloacelor fixe rezultate în urma implementării proiectului ,,Extindere reţele de apă şi apă uzată Petrila – Petroşani Obiect 1 – Colector Dărăneşti Petroşani – Parc Industrial Petrila, Tronson C18 – C24, UAT Petroşani” către S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.381/2018 privind aprobarea „Planului operativ de acţiune pe timpul iernii 2018-2019” în municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14.Hotărârea nr.382/2018 privind darea acordului Colegiului Naţional de Informatică,,Carmen Sylva” Petroşani pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

15.Hotărârea nr.383/2018 privind darea acordului Colegiului Naţional ,,Mihai Eminescu” Petroşani pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu excedentar.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.384/2018 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unui teren în suprafaţă de 8 mp. situat în str. Aleea Poporului, bl.2, sc.1, către S.C. Bryan Impex S.R.L. Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

17.Hotărârea nr.385/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 9 mp. situată în str.Independenţei.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

18.Hotărârea nr.386/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 4122 mp. situată în str.Stadionului, nr.8.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru” şi 1,,abţinere” ( d-na consilier Burduf)

19. Hotărârea nr.387/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unei parcele de teren în suprafaţă de 28 mp. situată în str.Ştefan cel Mare.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

20.Hotărârea nr.388/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1637/28.12.2010 încheiat cu d-na Crişan Manuela Dana
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.389/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1370/30.10.2008 încheiat cu SC Infostar S.R.L. Petrila.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.390/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1369/30.10.2009 încheiat cu SC Infostar S.R.L. Petrila.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

23.Hotărârea nr.391/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.289/10.08.1993 încheiat cu dl. Cinca Horia – Vasile.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

24.Hotărârea nr.392/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.167/22.10.2013 încheiat cu d-na Bălean Adriana.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

25 Hotărârea nr.393/2018 privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere cu Parohia romano-catolică Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 4 ,,abţineri” ( d. consilier Vladislav, dl. consilier Bican, d-na consilier Muntean, d-na consilier Niţă)

26 Hotărârea nr.394/2018 privind aprobarea cuantumului şi a numărului burselor şcolare care se vor acorda în semestrul I al anului şcolar 2018-2019 în unităţile de învăţământ din municipiul Petroşani
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

27 Hotărârea nr.395/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea organizării de către Municipiul Petroşani a proiecţiei filmului ,,Moromeţii 2”, în luna noiembrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

28 Hotărârea nr.396/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.050 lei în vederea achiziţionării a 30 de exemplare ale volumului ,,Drumul Văii Jiului spre Alba Iulia 1914-1918” scris de dl. prof. univ. dr. Mircea Baron.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi,,pentru”

29 Proiectele de hotărâre :
– pentru completarea Anexei nr.1 la HCL nr.35/2009 privind aprobarea criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi de repartizare a locuinţelor din fondul locativ aflat în proprietatea municipiului Petroşani, administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat;
– privind aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe sociale şi din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat;
– pentru aprobarea repartizării unor locuinţe sociale şi locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, au fost amânate.

Petroşani,29.10.2018
SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed