Minuta sedintei CL 26.06.2018

Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.555/2018,. emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărârea nr.184/2018 privind declararea ca vacant a mandatului unui consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”
2. Hotărârea nr.185/2018 privind validarea domnului Lăutaru Vlad – Alexandru în funcţia de consilier local.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.186/2018 privind rectificarea bugetului local al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.187/2018 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii al Municipiului Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.188/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare drum comunal DC 66A: Petroșani-Dâlja Mică- Dâlja Mare, L= 5245 m, municipiul Petroșani, jud. Hunedoara” după încheierea contractelor de achiziție publică.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

6. Hotărârea nr.189/2018 pentru aprobarea repartizării unor locuinţe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2,,abţineri” ( d-nii consilieri Vladislav şi Barbu)

7. Hotărârea nr.190/2018 privind aprobarea achitării taxelor de branşament la energia electrică în cuantum de 600 lei pentru locuinţa situată în Petroşani strada Slătinioara, bloc 14, ap.8.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

8. Hotărârea nr.191/2018 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul Serviciului Public Administraţia Pieţelor.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

9. Hotărârea nr.192/2018 privind casarea unor materiale de natura obiectelor de inventar
din patrimoniul Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2 ,,împoitrivă” ( d-nii consilieri Vladislav şi Barbu)

10. Hotărârea nr.193/2018 privind casarea unor mijloace fixe şi obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2 ,,abţineri” ( d-nii consilieri Vladislav şi Barbu)

11. Hotărârea nr.194/2018 privind solicitarea trecerii din domeniul public al statului şi administrarea M.A.I. prin I.P.J. Hunedoara în domeniul public al Municipiului Petroşani şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Petroşani, ca bun public de interes local, a imobilului situat în Petroşani, str. Timişoarei, nr.5, precum şi a terenului aferent acestuia
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

12. Hotărârea nr.195/2018 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a parcelei de teren în suprafaţă de 130 mp. situată în Masivul Parâng, zona C, parcela C2.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

13. Hotărârea nr.196/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1541/15.02.2010, încheiat cu dl. Popescu Paul.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

14. Hotărârea nr.197/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1341/07.07.2008, încheiat cu d-na Colţatu Alexandra.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

15. Hotărârea nr.198/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1503/07.09.2009, încheiat cu d-na Arbagic Lucia.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

16. Hotărârea nr.199/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2093/31.07.2014, încheiat cu dl. Dioane Gheorghe.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

17. Hotărârea nr.200/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1603/10.09.2010, încheiat cu dl. Truţă Adrian.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

18. Hotărârea nr.201/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1605/13.09.2010, încheiat cu dl. Siklodi Toma.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

19. Hotărârea nr.202/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.250/10.08.1993, încheiat cu dl. Szoke Ştefan – Gavril.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

20. Hotărârea nr.203/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1989/21.10.2013, încheiat cu dl. Işa Iosif.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

21. Hotărârea nr.204/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2171/06.03.2015, încheiat cu d-na Vlad Ana – Doina.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

22. Hotărârea nr.205/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1551/12.03.2010, încheiat cu dl. Lojadi Vilhelm.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

23. Hotărârea nr.206/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1286/20.02.2008, încheiat cu dl. Palada Dumitru.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

24. Hotărârea nr.207/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2551/25.05.2018, încheiat cu dl.Niţă Aurel şi d-na Niţă Lerida Izabela.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

25. Hotărârea nr.208/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1570/26.04.2010, încheiat cu dl.Iovan Alexandru.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

26. Hotărârea nr.209/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1278/25.01.2008, încheiat cu d-na Şerban Elena.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

27. Hotărârea nr.210/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2530/19.02.2018, încheiat cu d-na Chira Matild-Maria.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

28. Hotărârea nr.211/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.187/02.08.1993, încheiat cu dl.Negruţ Clement şi d-na Negruţ Maria.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

29. Hotărârea nr.212/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.254/10.08.1993, încheiat cu dl.Ţipţer Macarie.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

30. Hotărârea nr.213/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.275/10.08.1993, încheiat cu dl.Dan Visalon.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

31. Hotărârea nr.214/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1416/05.02.2009, încheiat cu SC Super Trans Com SRL.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

32. Hotărârea nr.215/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2184/16.07.2015, încheiat cu SC Super Trans Com SRL.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

33. Hotărârea nr.216/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.1323/20.05.2008 şi nr.2458/04.07.2017, încheiat cu d-na Guţă ( fostă Poteraş) Elena.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

34. Hotărârea nr.217/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.207/02.08.1993, încheiat cu dl. Popescu Valentin.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

35. Hotărârea nr.218/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.201/02.08.1993, încheiat cu dl. Prip Pompiliu.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

36. Hotărârea nr.219/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.409/288/30.06.2005, încheiat cu dl. Botaş Valer.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

37. Hotărârea nr.220/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.185/02.08.1993, încheiat cu d-na Her Aurica.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi,,pentru”

38. Hotărârea nr.221/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.217/02.08.1993, încheiat cu dl. Botoroagă Ionel.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

39. Hotărârea nr.222/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.2217/11.12.2015, încheiat cu d-na Tanko Oana.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

40. Hotărârea nr.223/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.164/11.07.2013, încheiat cu dl. Rădoi Petru-Crăciun.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

41. Hotărârea nr.224/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 203 mp. situat în strada Constantin Brâncuşi, notat în CF nr.65305 Petroşani, nr. cadastral 65305.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

42. Hotărârea nr.225/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 236 mp. situat în strada Cuza Vodă, nr.50/2, notat în CF nr.65112 Petroşani, nr. cadastral 65112.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

43. Hotărârea nr.226/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 304 mp. situat în strada Vasile Alecsandri, nr.2/1, notat în CF nr.64990 Petroşani, nr. cadastral 64990.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

44. Hotărârea nr.227/2018 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 81 mp. situat în strada Progresului, nr.5/6, notat în CF nr.65177 Petroşani, nr. cadastral 65177.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

45. Hotărârea nr.228/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 162/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

46. Hotărârea nr.229/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 163/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

47. Hotărârea nr.230/2018 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Acordul de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

48. Hotărârea nr.231/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei pentru premierea elevei Diana Maria Beţa şi doamnelor prof. Maria Pop şi Steluţa Chifor.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

49. Hotărârea nr.232/2018 privind aprobarea rectificării Bugetului Împrumuturilor Interne al Municipiului Petroşani pe anul 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

50. Hotărârea nr.233/2018 privind aprobarea scutirii de la plata biletelor pentru transportul cu telescaunul al participanţilor la tabăra din baza de practică Baru a Universităţii Babeş Bolyai Cluj, în data de 29 iunie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

51. Hotărârea nr.234/2018 privind constituirea ,,Comisiei pentru Parâng”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”( consilierii locali au foat aleşi prin vot secret)

52. Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Petroşani în calitate de coorganizator alături de Asociaţia Produs de Cluj la organizarea evenimentului ,,Târg produs de Cluj”, în perioada 13-15 iulie 2018 şi proiectul de hotărâre. privind reglementarea funcţionării Târgului săptămânal de produse industriale noi şi second – hand din incinta stadionului Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani, au fost retrase de pe ordinea de zi a şedinţei.
53. Proiectul de hotărâre privind acordarea premiilor ,,Excelsior” pentru promovarea imaginii culturale a municipiului Petroşani, a fost amânat.

54. Diverse: Raportul de audit financiar nr.6794/728/27.04.2018 şi Decizia nr.13/30.05.2018 a Directorului Camerei de Conturi Hunedoara

Petroşani, 27.06.2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed