Minuta sedintei CL 24.09.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.885 /2018,  emisă de Primarul Municipiului Petroşani.

La şedinţă au participat un număr de 11   consilieri locali.

În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate  următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.328/2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.329/2018 privind rectificarea Bugetului Instituțiilor Publice  și Activităților Finanțate Integral sau Parțial din Venituri Proprii  al   Municipiului Petroșani  

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi,,pentru”

         Petroşani, 24 septembrie 2018

 

 SECRETAR,

ADRIAN NEGOE

 

Comments are closed