Minuta sedintei CL 23.12.2019

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1297/2019, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 10 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.373/2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.374/2019 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”

Petroşani, 23 decembrie 2019

SECRETAR GENERAL,
DELIA VELICI

Comments are closed