Minuta sedintei CL 20.09.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.829 /2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.321/2018 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.322/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 10.000 lei în vederea sărbătoririi ,,Zilei Mondiale a Educatorului” în luna octombrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr.323/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 14.000 lei în vederea organizării Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, în luna octombrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr.324/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi, pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 122, STRADA 1 DECEMBRIE 1918.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

5.Hotărârea nr.325/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi, pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 22, STRADA AVIATORILOR
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

6.Hotărârea nr.326/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici – actualizaţi, pentru obiectivul de investiții CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A BLOCURILOR DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL PETROȘANI – BLOC 4, STRADA GENERAL DRAGALINA.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

7.Hotărârea nr.327/2018 DE APROBARE A PROIECTULUI (CERERII DE FINANȚARE) ȘI A CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECT: ” „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Petroșani” – cod SMIS 117296”
Axa prioritară: 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
Prioritatea de Investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale
Apel de proiecte nr.: POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi,,pentru”

Petroşani, 20 septembrie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed