Minuta sedintei CL 19.11.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.1078 /2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 13 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.397/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 30.000 lei în vederea organizării evenimentului ,,Centenarul Marii Uniri”.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

2.Hotărârea nr.398/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.200 lei în vederea organizării pornirii iluminatului ornamental.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

3. Hotărârea nr.399/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea organizării de către Municipiul Petroşani a proiecţiei unui film în care joacă actorul Şerban Ionescu, în luna noiembrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

4.Hotărârea nr.400/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 1.000 lei în vederea participării Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de Universitatea din Petroşani al unui eveniment cultural – artistic.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”

5.Hotărârea nr.401/2018 privind aprobarea deplasării unei delegaţii la Bansko – Bulgaria în perioada 22-24.11.2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ,,pentru”. Consilierii locali au fost aleşi prin vot secret.

Petroşani, 19 noiembrie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed