Minuta sedintei CL 17.10.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.957 /2018, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1.Hotărârea nr.366/2018 privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public de furnizare a energiei termice în sistem centralizat
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( dl. consilier Vladislav)

2.Hotărârea nr.367/2018 privind reglementarea funcţionării Târgului săptămânal de produse industriale noi şi second – hand din incinta stadionului Clubului Sportiv Municipal Jiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( d-ra consilier Grigoriu)

3.Hotărârea nr.368/2018 privind atribuirea denumirii ,,Şerban Ionescu” cinematografului ,,Victoria” din municipiul Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi ,,pentru” şi 6 ,,abţineri”( d-nii consilieri Rus, Bican, Codreanu, Pascu, d-na cons. Burduf, d-ra cons. Grigoriu)

Petroşani, 17 octombrie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed