Minuta sedintei CL 17.05.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.456/2018,. emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 12 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.160/2018 privind aprobarea acordului de parteneriat între U.A.T. Municipiul Vulcan si U.A.T. Județul Hunedoara, UAT Municipiul Petroșani, UAT Municipiul Lupeni, UAT Oraș Petrila, UAT Oraș Aninoasa și UAT Oraș Uricani , în vederea promovării și implementării în comun a proiectelor „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 1 și „Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani – Green Line Valea Jiului” Componenta 2” în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiție 4e, Obiectiv specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă şi a Fişelor proiectelor.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

2. Hotărârea nr.161/2018 pentru aprobarea documentului Politica de Parcare ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului”.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.162/2018 privind aprobarea documentatiei tehnice ” Studiu de Fezabilitate” , şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 1 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

4. Hotărârea nr.163/2018 privind aprobarea documentației tehnice ” Studiu de Fezabilitate” şi a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Linie verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului – componenta 2 ”.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”

5 Hotărârea nr.164/2018.privind aprobarea deplasării unei delegaţii în Germania, în perioada 24-27.06.2018
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”( consilierii locali au fost aleşi prin vot secret)

Petroşani, 18.05.2018
SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed