Minuta sedinței CL 16.01.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr. 34/2018 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 16 consilieri locali.
În şedinţă a fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.3/2018 privind aprobarea pretului local al energiei termice facturate populaţiei în Municipiul Petrosani pentru anul 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi,,pentru” şi 1 ,,abţinere” ( d-na consilier Niţă)

2. Hotărârea nr.4/2018 privind aprobarea procedurii de acordare a facilităților la plata impozitului / taxei pe clădiri , a impozitului / taxei pe teren şi a taxei de salubrizare.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru”

3. Hotărârea nr.5/2018 pentru suspendarea aplicării prevederilor HCL nr.302/2015 privind acordarea normei de hrana personalului Politiei Locale a Municipiului Petrosani până la data de 1 decembrie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi,,pentru”( d-nii consilieri Butulescu, Cornea, Drăgoescu, Iliaş, Lupu, Muntean, Negrici, Nicolae, Rad, Rus), 4 ,,împotrivă” ( d-nii consilieri Postolache, Burduf, Grigoriu, Niţă), 2 ,,abţineri” ( d-nii consilieri Bican, Barbu)

4. Hotărârea nr.6/2018 privind modificarea art.2 al HCL nr.330/2015 pentru modificarea cuantumului indemnizaţiei de hrană şi a indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii ,,Salvamont Petroşani”.
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi,,pentru”, 2 ,,împotrivă” ( Postolache, Burduf), 2 ,,abţineri” ( Niţă, Grigoriu)

Petroşani, 17 ianuarie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed