Minuta sedintei CL 14.02.2020

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI DIN DATA DE 14 FEBRUARIE 2020

Şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.129/2020, emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri:

1.Hotărârea nr.14/2020 privind aprobarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2020 şi estimări pe anii 2021 – 2023.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

2.Hotărârea nr.15/2020 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 6.000 lei în vederea participării echipei Clubului de Robotică din cadrul Colegiului Naţional de Informatică ,, Carmen Sylva” la un concurs ce va avea loc la Timişoara în perioada 21.02.-23.02.2020.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

3.Hotărârea nr. 16/2020 privind acordarea unor beneficii sociale.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

4.Hotărârea nr. 17/2020 privind aprobarea închirierii spaţiului în suprafaţă de 68,29 mp. situat în Petroşani, str.Constructorul nr.2, către Partidul Naţional Liberal – Organizaţia Municipală Petroşani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

5. Hotărârea nr.18/2020 pentru modificarea Anexei la H.C.L. Nr.270/2019 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect pilot – ”Construire Sală de educație fizică școlară, Școala Gimnazială I.G. Duca, Str. Șt. O. Iosif, nr. 4, municipiul Petroșani, județul Hunedoara”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi,,pentru”

Petroşani, 14 februarie 2020

SECRETAR GENERAL,
DELIA VELICI

Comments are closed