Minuta sedinței CL 14.02.2018

Şedinţa de îndată a Consiliului Local al Municipiului Petroşani a fost convocată prin Dispoziţia nr.136 /2018 emisă de Primarul Municipiului Petroşani.
La şedinţă au participat un număr de 18 consilieri locali.
În şedinţă au fost dezbătute şi adoptate următoarele hotărâri::

1. Hotărârea nr.37/2018 privind aprobarea bugetului Municipiului Petroşani pe anul 2018 şi estimări pe anii 2019-2021.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

2. Hotărârea nr.38/2018 privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 2.000 lei în vederea participării Primăriei municipiului Petroşani şi a Consiliului Local în calitate de coorganizator alături de AS Bike & Run Petroşani la ediţia a V-a a concursului ,,Parângul Night Challenge” în data de 17 februarie 2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

3.Hotărârea nr.39/2018 privind aprobarea Procedurii de selecție a partenerului în vederea funcționării în condiții optime a cinematografului ”Victoria” din municipiul Petroșani.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi ,,pentru”

4.Hotărârea nr.40/2018 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de asociere nr.276/2017, până la data de 1.06.2018.
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi,,pentru” şi 2 voturi,,împotrivă” ( d-nii consilieri Vladislav, Barbu)

Petroşani, 14 februarie 2018

SECRETAR,
JR. ADRIAN NEGOE

Comments are closed